Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng trong năm 2021

21:30 29/04/2021

Đại hội cổ đông thường niên của ABBank được tổ chức vào ngày 29/4, Đại hội đã thông qua nội dung quan trọng tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng.

Tại đại hội, ABBank đã thông báo về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản tăng 3% so với năm 2020 đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 44% đạt 1.973 tỷ đồng, mục tiêu duy trì tỷ suất RoE ở mức 16,9%, RoA ở múc 1,3% và kiểm soát mức tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng trong năm 2021 - ảnh 1

ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng

Đại hội cổ công cũng thông qua nội dung quan trọng về lộ trình tăng vốn theo 2 đợt của ABBank với tổng mức tăng là 64,7% và đạt được 100% phiếu thuận. Như vậy, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng lên hơn 9.409 tỷ đồng so với mức 5.700 tỷ đồng trước đó. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng với mục đích đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của ngân hàng, đồng thời cũng nhằm đảm bảo ngân hàng tuân thủ đúng vốn nội bộ theo thông tư 13/2018/TT-NHNN. Quyết định tăng vốn này sẽ giúp ngân hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng bển vững, sớm dưa ABBank nằm trong TOP đầu các ngân hàng tư doanh về hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch 5 năm tới của ABBank được xác định: nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất, tập khách hàng cảu ABBank sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động. Nhiệm vụ trọng tâm cảu ngân hàng này trong thời gian tói sẽ là nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác thêm tập khách hàng đồng thời gia tăng số lượng sản phẩm được sử dụng trên 1 khách hàng từ đó thúc đẩy và tăng tỷ trọng nguồn thu từ phí dịch vụ.

Để có thể thực hiện được mục tiêu này, ABBank sẽ tập trung thực hiện trung số hóa ngân hàng về các sản phẩm dịch vụ và công tác vận hành nội bộ để có thể cung cấp dến khách hàng nhwunxg trải nghiệm vượt trội. Bên cạnh đó, ngân hàng hàng cũng sẽ thực hiện đầu tư phát triển các sản phẩm chuyên biệt nhằm hướng tới việc khai thác sâu các cộng đồng sử dụng dịch vụ liên quan đến bảo lãnh, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm, trái phiếu,...

Chủ tịch HĐQT - ông Đào Mạnh Kháng đã có đánh giá chung kết quả cuộc họp Đại hội cổ đông như sau: "Các cổ đông đã có thống nhất đề xuất về mặt chiến lược phát triển cũng như giao trọng trách cho ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên trong việc đưa ABBank cán đích thành công những chỉ tiêu kinh doanh quan trọng trong thời kỳ mới. 2021 là một năm sẽ mở ra giai đoạn mới cho ngân hàng với những bước tiến mạnh mẽ hơn về dịch vụ cốt lõi cũng như số hóa dịch vụ tài chính ngân hàng đồng thời hỗ trợ thực thi các trọng trách kinh doanh và mang lại sứ mệnh phục vụ tốt nhất cho khách hàng".

Xem thêm: ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chuẩn bị lên sàn

Tâm Phạm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao