Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Thành phần kinh tế

Tổng hợp tin tức đặc biệt về Thành phần kinh tế - Tin tức đặc biệt về Thành phần kinh tế trên doanhnhanvn.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

DN tư nhân chưa được quan tâm như những gì họ đóng góp

DN tư nhân chưa được quan tâm như những gì họ đóng góp

(DNVN) - Một nền kinh tế thực sự phát triển khi dung hòa, cân bằng được các thành phần kinh tế trong nền kinh tế tổng thể. Nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam vẫn tồn tại sự mất cân bằng giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân chưa được quan tâm đúng mức như những gì họ đã và đang đóng góp cho nền kinh tế chung.
Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao