Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Tháng 10: Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới

08:06 30/10/2019

(DNVN) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 10, trung bình mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký bình quân 11,8 tỷ đồng và hơn 240 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Cụ thể, trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94.700 lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 149.000 doanh nghiệp, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 10: Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới - ảnh 1
Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 240 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể cũng tăng mạnh. Cụ thể, có 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; có 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% so với tháng trước và tăng 97,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ có 1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 20,4% so với cùng kỳ.
Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33.100 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng.
Bên cạnh đó còn có 34.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 14.300 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có hơn 14.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1.700 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 30.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82.000 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%.
Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26.300 doanh nghiệp, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 10 tháng còn có 34.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 14.300 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 41,5% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 11.200 doanh nghiệp thông báo giải thể, chiếm 32,5%; gần 9.000 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế, chiếm 26%.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13.500 doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 12.200 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể), giảm 0,1%.

Tin nổi bật

Đọc thêm