Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

18:00 24/08/2018

(DNVN) - Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo đó, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1. Hồ sơ yêu cầu:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

– Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

– Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

– Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư

– Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư

– Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)

2. Thời gian: 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. Hồ sơ yêu cầu:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:

– Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư

– Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế

2. Thời gian: 5 ngày làm việc( kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao