8 nhóm giải pháp trọng tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2019

09:04 29/12/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Năm 2019, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 6,8% với kịch bản cụ thể từng quý tương ứng: Quý I là 6,93%, quý II là 6,7%, quý III là 7,03% và quý IV là 6,63%.

Tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương khai mạc ngày 28/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ trình bày Nghị quyết dự thảo nghị quyết 01/2019 của Chính phủ

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2019 mức 6,8%, với kịch bản cụ thể từng quý tương ứng: quý I là 6,93%; quý II là 6,7%; quý III là 7,03% và quý IV là 6,63%.

Ngành nông nghiệp mục tiêu tăng trưởng 3%, khu vực công nghiệp tăng trưởng 8,57% và khu vực xây dựng là 6,83%.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, năm 2019, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,6-6,8%, lạm phát khoảng 4%, tăng trưởng xuất khẩu 7-8%... Đây là mục tiêu khá thách thức trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, nhất là phải tăng trưởng trên nền tảng tăng trưởng cao của năm 2018.

8 nhóm giải pháp trọng tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2019 - ảnh 1
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Do đó, tại dự thảo Nghị quyết 01, để thực hiện mục tiêu tổng quát, các trọng tâm chỉ đạo điều hành và các chỉ tiêu trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể.
Thứ nhất, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thứ hai, thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Thứ tư, phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thứ năm, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp.
Thứ sáu, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thứ bảy, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Thứ tám, đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể.