JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không

JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Công nghệ Nagaoka của Nhật Bản tổ chức Lễ ký kết Biên bản thảo luận “Dự án đổi mới khoa học và công nghệ cao su thiên nhiên vì chu trình cacbon toàn cầu” tại Hà Nội hôm qua (19/5).