Nghiên cứu - Trao đổi

FOMO hay hiển nhiên?

FOMO hay hiển nhiên?

Thị trường căn hộ Hà Nội sôi động đột ngột từ sau Tết. Hiện thị trường chia thành hai luồng nhận định khác nhau. Bên cạnh các nhà đầu tư lạc quan, vẫn có nhiều nhà đầu tư tỏ ra nghi ngờ về đợt tăng giá này.