Tin mới

Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Nợ xấu ngân hàng: Nỗi lo tăng dần về cuối năm

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến ngày 31/3/2022 là 1,53%. Tuy nhiên, trên tinh thần xem xét một cách thận trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ tại VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn thành nợ xấu có thể ở mức cao 5,76% .
CEO Terra - LUNA: Chúng tôi không trốn thuế

CEO Terra - LUNA: Chúng tôi không trốn thuế

CEO của Terraform Labs - Do Kwon đã bác bỏ những thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải về các cáo buộc nợ thuế và những sai phạm khác.