Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân hàng bằng các phương thức nào?

Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân hàng bằng các phương thức nào?

Ngay sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5 về gói hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng ngày đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này.