'Khát' nhà ở xã hội vì đâu?

'Khát' nhà ở xã hội vì đâu?

Tình trạng bán chênh, nhượng suất mua, cho thuê lại... khiến người có thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội. Do đó, cần có biện pháp tăng cường giám sát mua bán nhà ở xã hội để tạo được tính minh bạch.