Một thành viên HĐQT PV Power xin từ nhiệm

Một thành viên HĐQT PV Power xin từ nhiệm

Ông Phạm Xuân Trường xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT PV Power để tập trung với chức vụ mới Trưởng ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

Vietnam Airlines lỗ quý III nhẹ hơn hai quý trước

Vietnam Airlines lỗ quý III nhẹ hơn hai quý trước

Vietnam Airlines lỗ sau thuế 3.531 tỷ đồng trong quý III, tăng 17% so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã chuyển từ âm sang dương sau khi được bơm thêm gần 8.000 tỷ đồng.