Đặt chỉ tiêu thận trọng, Mía đường Sơn La (SLS) vượt kế hoạch lãi ròng chỉ sau 2 quý

Đặt chỉ tiêu thận trọng, Mía đường Sơn La (SLS) vượt kế hoạch lãi ròng chỉ sau 2 quý

Những năm gần đây CTCP Mía đường Sơn La (mã: SLS) thường đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức thận trọng. Giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, lợi nhuận sau thuế của công ty đều gấp trên hai lần kế hoạch cả năm, niên độ 2020 - 2021 ghi nhận gấp hơn 6 lần. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 (từ 1/10/2022 - 31/12/2022, niên độ tài chính 2022-2023), doanh nghiệp ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.
Triển vọng sáng của quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt tại Anh và doanh nghiệp trong nước

Triển vọng sáng của quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt tại Anh và doanh nghiệp trong nước

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK) trong năm 2023 sẽ tăng cường tổ chức và tham gia các hoạt động thương mại, các hội chợ quảng bá du lịch, ẩm thực và hàng hóa Việt Nam, đồng thời và tạo thêm nhiều sân chơi để doanh nghiệp tại Anh và trong nước có thêm cơ hội tìm hiểu, thúc đẩy hợp tác kinh doanh.
Dabaco (DBC) vừa có quý lỗ đậm nhất trong 5 năm

Dabaco (DBC) vừa có quý lỗ đậm nhất trong 5 năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 Dabaco (mã: DBC) công bố mới đây, doanh nghiệp ghi nhận lỗ 49 tỷ đồng trong riêng quý cuối năm, kéo lợi nhuận cả năm sụt giảm 74%. Đây cũng là lần lỗ nặng nhất của doanh nghiệp kể từ quý III/2017 đến nay.