Sao Ta ước lãi trước thuế 134 tỷ nửa đầu năm

Sao Ta ước lãi trước thuế 134 tỷ nửa đầu năm

Lãnh đạo Sao Ta kỳ vọng việc tiêu thụ cuối năm 2024 và 2025 đều tăng trưởng so cùng kỳ khoảng 10%-15% tại tất cả thị trường lớn chủ yếu nhờ sản lượng khi giá tiêu thụ chưa cải thiện vì áp lực cung còn quá lớn.