Bà Phương Hằng `nhắc khéo` Hoài Linh về 14 tỷ từ thiện, 2 tỷ tiền phúng viếng?

10:15 | 25/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cộng đồng mạng và dư luận quan tâm đặt dấu hỏi về số tiền từ thiện 14 TỶ ĐỒNG đã chuyển về tài khoản cho nghệ sĩ Hoài Linh trong đợt quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020 đã được giải ngân hay chưa?