Bộ Nông nghiệp muốn bán đấu giá gần 5 triệu tấn C02 còn dư

Trang Mai 07:47 | 23/03/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo kết quả xác minh của Ngân hàng Thế giới (WB), kết quả giảm phát thải của Báo cáo kỳ 1 giai đoạn 2018-2019 đạt 16,21 triệu tấn CO2. Sau khi chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO2 theo ERPA đã ký, Việt Nam còn dư 5,91 triệu tấn CO2.

Theo cam kết tại ERPA với WB, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tiếp tục chuyển nhượng cho WB 1 triệu tấn CO2.

Ngày 6/10/2023, WB có Công thư gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị mua bổ sung từ lượng giảm phát thải còn dư của báo cáo kỳ I là 1 triệu tấn CO2 với mức giá 5 USD/tấn CO2, khoảng 95% kết quả giảm phát thải sẽ được chuyển lại để Việt Nam đóng góp vào cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ chuyển nhượng lượng giảm phát thải còn dư là 5 triệu USD. Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển nhượng là trước ngày 31/3.

Số còn lại (tương đương 4,91 triệu tấn C02), Bộ muốn Thủ tướng đề xuất WB giới thiệu đối tác tiềm năng mua lượng giảm phát thải này theo phương thức đã thực hiện tại ERPA đã ký, hoặc hỗ trợ Việt Nam kết nối thí điểm đấu giá thông qua các sàn giao dịch quốc tế. Bởi thời điểm này, Việt Nam khó tìm đối tác để trao đổi thương mại khi mảng này còn khá mới.

Trường hợp thực hiện phương án thí điểm đấu giá trên sàn giao dịch quốc tế, giao Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp xây dựng phương án thí điểm đấu giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tạm tính với mức giá 5 USD/tấn C02, ước tính 4,91 triệu tấn C02 còn dư có thể đem về thêm 24,6 triệu USD cho ngành nông nghiệp. 

Trước đó, ngày 21/3, WB cho biết, Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu USD (khoảng 1.250 tỉ đồng) cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh (tín chỉ carbon) do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng.

Theo WB, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ Quỹ Đối tác các-bon lâm nghiệp của WB.

6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ tham gia thực hiện ERPA là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Tín chỉ carbon rừng được tạo ra từ các hoạt động dự án giảm phát thải nhà kính như giảm mất rừng và suy thoái rừng; tăng cường hoạt động trồng, tái trồng rừng, tái tạo thảm thực vật và hoạt động tăng cường quản lý rừng.

Chủ rừng có thể quy đổi diện tích rừng đang quản lý, bảo vệ ra lượng hấp thụ khí CO2, ra tín chỉ carbon và có thể bán tín chỉ này tại thị trường carbon qua cơ chế giảm phát thải khí nhà kính.