Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Bổ sung chế tài xử lý doanh nghiệp “ma” trốn thuế

15:12 19/11/2020

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 13304/BTC-TCT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Nghị định về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 
Theo Bộ Tài chính, năm 2019, toàn quốc có 77.096 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, theo đó số lượng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 49.808 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 64,61%.
 
Các doanh nghiệp này thường vi phạm không khai thuế, không quyết toán thuế, không quyết toán hóa đơn, còn nợ thuế, doanh nghiệp “ma” ra đời mua bán hóa đơn trục lợi tiền thuế; doanh nghiệp ảo nhưng buôn lậu thật.
 
Theo Bộ Tài chính, sau khi cơ quan thuế ban hành thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, các doanh nghiệp này lại làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm ngừng hoạt động; hoặc cá nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới. Dù có hậu kiểm nhưng khi phát hiện thì hậu quả đã xảy ra, không xử lý được.
 
Bổ sung chế tài xử lý doanh nghiệp “ma” trốn thuế
 
Chính vì vậy Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề đăng ký doanh nghiệp đó là sự phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế nhằm hạn chế trình trạng doanh nghiệp “ma” trốn thuế.
 
Bộ Tài chính cho hay, trong thời gian qua nhiều thông tin thay đổi do cơ quan đăng ký doanh nghiệp chuyển sang cơ quan thuế bị lỗi không nhận được vào hệ thống thuế và gửi lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh không xử lý vì đã hoàn thành việc cập nhật thông tin thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh, dẫn đến thông tin chênh lệch giữa 2 bên.
 
Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi quy định tại Khoản 2 theo hướng: phòng đăng ký kinh doanh sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ sẽ gửi giao dịch thay đổi thông tin cho cơ quan thuế để kiểm tra các nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh ghi nhận thông tin thay đổi nếu nhận kết quả kiểm tra của cơ quan thuế là thông tin không hợp lệ.
 
Về vấn đề đăng ký giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung hàng loạt các quy định nhằm liên thông giữa phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
 
Cụ thể, hiện nay có nhiều doanh nghiệp chỉ gửi nghị quyết, quyết định giải thể cho cơ quan thuế mà không nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh dẫn đến cơ quan thuế đã giải quyết cho doanh nghiệp giải thể theo quy định của Luật Quản lý thuế nhưng tại cơ quan đăng ký kinh doanh doanh nghiệp vẫn hoạt động.
 
Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin cho cơ quan thuế để đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể doanh nghiệp khi quá thời hạn 180 ngày.
 
Đồng thời bổ sung quy định cơ quan đăng ký kinh doanh công khai thông báo hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định giải thể và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời gửi thông tin cho Cơ quan thuế để cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tại hệ thống thuế.
 
Về đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung “Phòng đăng ký kinh doanh gửi quyết định thu hồi giấy chứng nhận, quyết định giải thể của Tòa án cho cơ quan thuế qua hệ thống trao đổi thông tin để cập nhật thông tin và hệ thống thuế”.
 
“Đây là một biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, biện pháp này chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước mà không bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện giải thể”, Bộ Tài chính khẳng định.
 
HOÀNG QUÂN
 

Tin nổi bật

Đọc thêm