Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Bộ Tài chính đang xem xét cắt giảm và đơn giản hóa gần 200 thủ tục hành chính

10:37 24/10/2018

(DNVN) - Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa cho biết: Bộ Tài chính đã xây dựng được phương án và đang xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa 28 TTHC.

Bộ Tài chính đang xem xét cắt giảm và đơn giản hóa gần 200 thủ tục hành chính - ảnh 1
ộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng  
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), đáp ứng yêu cầu hội nhập, trên đà của những kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ Tài chính thời gian qua.

Theo đó, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Với nhiều cách làm sáng tạo như một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông tư, có nhiều văn bản đã tác động mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý, qua đó đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm (tuy có tăng áp lực, trách nhiệm lên cơ quan quản lý nhưng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp), cũng như minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 14 dự án luật; 4 nghị quyết của Quốc hội, 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 99 nghị định, 109 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 1.104 thông tư, thông tư liên tịch. Từ năm 2016 đến nay (tính đến ngày 2/10/2018), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án luật; 3 nghị quyết của Quốc hội, 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 111 nghị định, 28 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 551 thông tư.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách TTHC như: Gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh với công tác cải cách thể chế; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo; chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

Kết quả, giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 TTHC và đơn giản hóa đối với 962 TTHC. Đến cuối năm 2015 bộ TTHC lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1045 TTHC.

Tính từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 174TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC, còn lại 987 TTHC.

Để tiếp tục thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Hiện tại, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính đã xây dựng được phương án và đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC.

Bộ Tài chính đang xem xét cắt giảm và đơn giản hóa gần 200 thủ tục hành chính - ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
Cụ thể, lĩnh vực thuế cắt giảm 07 TTHC, đơn giản 02 TTHC. Lần lượt ở các lĩnh vực hải quan, kho bạc, chứng khoán và các lĩnh vực tài chính khác, con số TTHC được cắt giảm, đơn giản lần lượt là: 14 TTHC, 22 TTHC, 36 TTHC và 94 TTHC.

Đáng chú ý, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Những kết quả cải cách của Bộ Tài chính được thể hiện qua đánh giá về các chỉ số: Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 03/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số CCHC (Par Index) trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017) và là Bộ đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2018).

Bên cạnh công tác CCHC, thực hiện Nghị quyết của Đảng, ngành Tài chính đặc biệt chú trọng đến việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại đầu mối theo hướng tinh gọn hiệu quả.

Kết quả bước đầu triển khai Kết luận 64-KL/TW cho thấy: Số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã giảm từ 35 đơn vị (cuối năm 2016) xuống còn 28 đơn vị do đã tổ chức lại, giải thể, dừng hoạt động

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính theo hướng sáp nhập 05 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Tổng cục vào Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính.

Trước mắt, trong giai đoạn 2018- 2020, Bộ sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập từ 02-03 đơn vị, đến năm 2021 sẽ tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các cơ sở còn lại.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao