Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Bộ Tài chính: Tiến độ giải ngân vốn quý I vẫn còn chậm

17:19 15/04/2020

(DNVN) - Đây là kết luận vừa được Bộ Tài chính thông báo trong Báo cáo về tình tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3/2020 và quý I/2020.

Bộ Tài chính: Tiến độ giải ngân vốn quý I vẫn còn chậm - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. 
Theo Bộ Tài chính, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 470,6 nghìn tỷ đồng cho hoạt động chi đầu tư phát triển.

Đến hết tháng 3/2020, có 51/53 (96,2%) bộ, cơ quan Trung ương và 63/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn được giao đến Bộ Tài chính; số vốn đã phân bổ đạt 79,5% kế hoạch được giao đối với Trung ương và 100% kế hoạch được giao đối với địa phương.

“Mặc dù có tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm 2019 (tăng cả về tiến độ và mức thực hiện), song tiến độ giải ngân vốn quý I vẫn còn chậm”, Báo cáo khẳng định.

Tính đến ngày 15/3/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là 39.839,9 tỷ đồng, bằng 8,86% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.

Theo đó, vốn trong nước giải ngân là 37.818 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 9,2% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao.

Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 2.021,9 tỷ đồng, bằng 3,6% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 3,4% kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao. 

Ngoài ra, hệ thống KBNN còn kiểm soát thanh toán vốn của các bộ, ngành, địa phương phân bổ ngoài kế hoạch Quốc hội, Chính phủ giao là 759,3 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch (kế hoạch bộ, ngành địa phương phân bổ là 8.306,8 tỷ đồng). Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 4,7 tỷ đồng.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết: Trong 3 tháng đầu năm, đã thực hiện thoái vốn tại 4 doanh nghiệp nhà nước thuộc danh mục tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị sổ sách là 79 tỷ đồng, thu về 220,6 tỷ đồng; tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước theo Đề án cơ cấu lại với giá trị sổ sách là 318 tỷ đồng, thu về cho NSNN 551 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Đọc thêm