Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Dự kiến nợ công năm 2020 chiếm khoảng 57,4% GDP

16:41 05/11/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Mặc dù tỉ lệ nợ công so với GDP có giảm, nhưng quy mô nợ số tuyệt đối vẫn tăng. Nghĩa vụ trả nợ cả gốc và lãi so với tổng thu ngân sách nhà Nước tăng cao".