Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Netflix có nhiều nội dung xuyên tạc, vi phạm pháp luật Việt Nam

09:27 | 10/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hiện Việt Nam có 35 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, với khoảng 14 triệu thuê bao, doanh thu khoảng 9.000 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, một số nền tảng xuyên biên giới đang vi phạm luật pháp Việt Nam.