Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam không hề chậm trễ trong việc triển khai công nghệ 5G

15:01 | 06/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Chúng ta làm mạng 5G không chậm, năm 2019 thử nghiệm kỹ thuật, năm 2020 thử nghiệm thương mại và 2021 triển khai diện rộng.