Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chúng ta có những quy trình pháp lý rất bài bản để quản lý

10:07 | 05/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình, làm rõ thêm ý kiến của đại biểu liên quan đến vấn đề triển khai các dự án thủy điện, việc xử lý các dự án thủy điện, điện mặt trời đã hết vòng đời dự án.