Bùng nổ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức về thị trường giao dịch hàng hoá

15:39 | 27/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thị trường giao dịch hàng hoá vẫn còn đang khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng các hoạt động giao dịch thì ngày lại càng trở lên sôi động. Rất nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu tìm hiểu và muốn chuyển qua kênh đầu tư mới này.