BUSINESS TALK: Những sai lầm trong việc quản trị dòng tiền của các doanh nghiệp trẻ

17:40 | 30/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, dòng tiền luôn được coi là giá trị cốt lõi. Có không ít các doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng khủng hoảng khi không thể quản lý được dòng tiền của mình.