BUSINESS TALK: Phương pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

20:27 04/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Quản lý tài chính cá nhân, đó là việc có một kế hoạch cụ thể cho việc kiếm tiền, chi tiêu thế nào, tiết kiệm ra sao, và đầu tư bao nhiêu nhằm mục tiêu đạt được sự độc lập về tài chính.