BUSINESS TALK: Shark Linh chia sẻ kỹ năng khởi nghiệp một mình

16:16 | 11/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Shark Thái Vân Linh cho rằng đối với những bạn trẻ làm khởi nghiệp một mình trước tiên tiết giảm các chi phí như tiền thuê văn phòng, nhân sự, học cách xử lý vấn đề linh hoạt...