BUSINESS TALK: Shark Việt chia sẻ 3 yếu tố cần hài hòa trong cuộc sống để thành công

16:53 | 02/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Shark Việt muốn thành công trong cuộc sống cần phải tránh nghĩ lắm, nói và làm chẳng được bao nhiêu, hoặc nói lắm, nghĩ ít, làm chẳng dám làm, hay là làm mà chẳng nói chẳng nghĩ, hành động vô thức.