Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế

12:15 20/08/2018

(DNVN) - Tại dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, Bộ Y tế đã đề xuất các hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cụ thể, các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: Đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện.

Trong đó, các gói thầu được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh khi có đủ các điều kiện sau đây: Giá trị của gói thầu không quá 5 tỷ đồng; trang thiết bị y tế thuộc danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu do Bộ Y tế ban hành hoặc những trang thiết bị y tế thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật, chất lượng trang thiết bị y tế đã được tiêu chuẩn hóa; có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp mua từ nguồn ngân sách nhà nước thì phải có dự toán mua trang thiết bị y tế được phê duyệt; trường hợp mua trang thiết bị y tế từ nguồn thu khác thì cơ sở y tế phải bảo đảm nguồn vốn để thanh toán theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Quy trình chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy định tại Điều 58, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo dự thảo, gói thầu được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 1- Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp trang thiết bị y tế thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó.

2- Gói thầu có các trang thiết bị y tế tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó. Trường hợp trang thiết bị y tế thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp là một trong nhiều trang thiết bị y tế thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của trang thiết bị y tế áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của trang thiết bị y tế cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.

3- Đơn giá của các trang thiết bị y tế thuộc gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các trang thiết bị y tế tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm thương thảo hợp đồng.

4- Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng. Trong thời hạn 12 tháng, cơ sở y tế chỉ được mua sắm trực tiếp một lần với mỗi mặt hàng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, trong trường hợp đặc biệt, cơ sở y tế phải có văn bản trình người có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này để xem xét, quyết định.

Trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó. Quy trình mua sắm trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao