Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành

13:29 30/05/2019

(DNVN) - Đăng ký doanh nghiệp gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp… Trong một số trường hợp nhất định, doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành - ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Thông tư số 130/2017/TT-BTC ban hành ngày 04/12/2017 sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp thì từ ngày 20/01/2018, quy định lệ phí đăng ký doanh nghiệp có sự thay đổi như sau:

- Đối với các thủ tục: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì lệ phí đăng ký là 100.000 đồng/ lần.

- Đối với các thủ tục: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì lệ phí đăng ký là 50.000 đồng/ lần.

- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên: 4.500.000 đồng/ tháng.

- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với trường hợp yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Trong các trường hợp sau đây, doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu.

Tin nổi bật

Đọc thêm