Sớm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT

Sớm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT

Năm 2021, công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, góp phần đưa ra những khuôn khổ pháp lý đầy đủ, có hệ thống các quy định về TTATGT, từ đó, cùng chung tay giảm thiểu tai nạn ATGT, đảm bảo trật tự giao thông tốt hơn.


 Hạ Long sẽ  trở thành thành phố dịch vụ, du lịch văn minh

Hạ Long sẽ trở thành thành phố dịch vụ, du lịch văn minh

TP Hạ Long sẽ được quy hoạch thành đô thị dịch vụ, du lịch, văn minh với dân số dự báo đến năm 2040 khoảng 800.000-830.000.Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 vừa được Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành.
Mới: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn, bị xử phạt

Mới: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn, bị xử phạt

Đó là một trong những nội dung tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.