Cận cảnh cuộc diễn tập chống khủng bố, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13

15:29 | 08/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Công an tổ chức diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ 13 với các tình huống giả định như chống khủng bố, đám đông biểu tình, bạo động.