Cảnh giác với những sàn Forex `fake` tại Việt Nam

09:31 | 02/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Forex vốn là lĩnh vực chuyên sâu, chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng những người môi giới của các sàn Forex ở Việt Nam lại luôn quảng cáo “Không cần phải có kiến thức, cũng trở thành nhà nhà đầu tư".