Chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất TP HCM

07:01 | 24/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
24 xe đặc chủng, chuyên dụng cùng 100 chiến sĩ sẽ tham gia chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất TP HCM từ trước đến nay, kéo dài 7 ngày.