Chính thức trình lên Thủ tướng đề án trồng 1 tỷ cây xanh

19:32 29/01/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ NN-PTNT vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, trong đó có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng ở trong rừng tập trung

Báo Pháp Luật & Xã Hội cho biết theo Tờ trình, đến năm 2025, cả nước phấn đấu trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh nhằm cải thiện chất lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai. Trong đó, có 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây xanh trồng tập trung tại các rừng phòng hộ, đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.
 
Chính thức trình lên Thủ tướng đề án trồng 1 tỷ cây xanh - ảnh 1
Đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh (ảnh minh họa)
 
Đối tượng thực hiện chủ yếu là trồng cây xanh phân tán (bao gồm khu vực đô thị và nông thôn) và một phần diện tích trồng cây xanh trong rừng tập trung (gồm trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; trồng mới rừng sản xuất, không tính diện tích trồng rừng thay thế và trồng lại rừng sản xuất sau khai thác gỗ).
 
Theo Bộ NN&PTNT, Đề án này hướng tới nâng cao tỷ lệ cây xanh trên đầu người, tạo thêm cảnh quan, bóng mát, điều hòa khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người. Đồng thời cải thiện chất lượng rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai. Ngoài ra, Đề án đặt mục tiêu tạo thu nhập tăng thêm từ lâm sản ngoài gỗ phục vụ cho tiêu dùng thông qua các mô hình nông lâm ngư kết hợp cho người dân tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.
 
Kết quả thực hiện của Đề án trong giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần thực hiện thành công Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Chiến lược tăng trưởng xanh...
 
Theo báo Vietnam net trong tờ trình, Bộ NN-PTNT xây dựng và thực hiện “Dự án hỗ trợ trồng 1 tỷ cây xanh quốc gia” để tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tổ chức “Tết trồng cây” cấp quốc gia.

Với mỗi tỉnh, thành phố tự xây dựng các chương trình, dự án trồng cây xanh để triển khai các nội dung về tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây”, hỗ trợ cây giống, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch gắn với chỉ tiêu trồng cây hằng năm cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, khu dân cư,...

Kính phí thực hiện Đề án xác định chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công quốc gia giai đoạn 2021- 2025; kêu gọi các nhà tài trợ, hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả các Dự án ODA đầu tư cho bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng cây xanh; ngoài ra có sử dụng một phần ngân sách nhà nước cho hỗ trợ cây giống, công tác triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá,...
 
Nguyễn Triệu