Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ba tỉnh Long An, Hải Dương, Thái Nguyên

11:23 18/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn ba tỉnh: Long An, Hải Dương, Thái Nguyên.

Theo TTXVN cho biết tại Quyết định số 1771/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 21,80 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số liệu và nội dung thẩm định.
 
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ba tỉnh Long An, Hải Dương, Thái Nguyên - ảnh 1
Ảnh minh hoạ.
 
UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện.
 
Tại Quyết định số 1774/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 13,32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
 
UBND tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Báo Người đô thị thông tin thêm tại Quyết định số 1776/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,74 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, các quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nên trên theo đúng quy định.
 
Nguyễn Triệu