CM Vietnam dự kiến đổi tên, rót nghìn tỷ vào bất động sản Phú Thọ

Lê Thị Thu Hà 15:33 | 20/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CM Vietnam dự kiến đổi tên thành Tập đoàn CMH Việt Nam hoặc CTCP Tập đoàn CHV.

Mới đây, CTCP CMVIETNAM (Mã: CMS) đã bổ sung nội dung chương trình họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021 liên quan đến việc thay đổi tên công ty và việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án bất động sản.

Cụ thể, công ty đang cân nhắc đổi tên theo hai phương án, một là sang CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam; hoặc đổi thành CTCP Tập đoàn CHV. Tên viết tắt của cả hai phương án đều là CMH Group.

Theo đó, đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thay đổi phù hợp với hướng kinh doanh mới của công ty, thời điểm thực hiện đổi tên và các thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó, HĐQT trình phê chuẩn dự thảo Hợp đồng EPC, kèm theo việc mua lại toàn bộ/một phần dự án đầu tư bất động sản tại tỉnh Phú Thọ với giá trị là 1.026 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến là 10%. Công ty sẽ mua lại toàn bộ dự án/hoặc một phần dự án khi đã hoàn thành về hạ tầng.

Vốn cho các hoạt động này sẽ sử dụng từ vốn hiện có và phát hành cổ phiếu/trái phiếu; vay từ ngân hàng...

Theo các tờ trình trước đó, CMS dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 34,4 triệu cổ phần, gấp đôi lượng cổ phiếu đang lưu hành, trong năm 2022. 

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, xấp xỉ giá trị sổ sách của cổ phiếu CMS tại ngày 30/9 (10.311 đồng/cp) dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ, và bằng xấp xỉ 28% giá trên thị trường (kết phiên 17/12).

Danh sách nhà đầu tư sẽ gồm 39 cá nhân trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Đức Hưởng - người vừa gia nhập HĐQT của CMS, đăng ký mua với số lượng lớn nhất là gần 17,2 triệu cổ phiếu. Theo đó, nếu thực hiện số cổ phiếu đăng ký mua, ông Hưởng sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên gần 42%. 

Vốn điều lệ của CMS dự kiến tăng từ 172 tỷ lên 516 tỷ đồng sau đợt phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ trình lại phương án xử lý nợ xấu; việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT với ông Dương Ngọc Trường; đề cử ông Nguyễn Đức Hưởng chính thức vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;.... 

Từ khóa: #cms