Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Thủ Tướng ban hành quyết định về nguyên tắc hỗ trợ ngân sách các địa phương phòng chống COVID-19

09:24 03/04/2021

Thủ tướng ban hành Quyết định 482/QĐ-TTg về nguyên tác hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW cho các ngân sách địa phương trong phòng chống COVID-19.

Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 gồm:
 
1- Kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020.
 
2- Kinh phí thực hiện cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ phụ cấp chống dịch (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ.
 
3- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong 05 ngày tết Nguyên Đán năm Tân Sửu năm 2021 (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ.
 
Quyết định cũng quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Theo đó, với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định.
 
Cơ chế hỗ trợ ngân sách các địa phương phòng chống COVID-19
 
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:

Ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước.
 
Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự toán dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
 
Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự toán dự phòng ngân sách địa phương còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ nguồn 50% dự toán dự phòng của ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.
 
Kết thúc năm ngân sách, trường hợp ngân sách địa phương hụt thu, sau khi đã điều chỉnh giảm một số khoản chi và sử dụng nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn mà phần hụt thu ngân sách địa phương lớn hơn dự toán dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách trung ương và ngân sách từng địa phương, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ dự phòng ngân sách trung ương. Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương không vượt quá 50% dự toán dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Trong trường hợp dịch bệnh xẩy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện phòng chống dịch, khi đó Bộ Tài chính sẽ căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh để thực hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương theo mức tối đa 70% mức ngân sách trung ương hỗ trợ.
 
Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp thiếu kinh phí sẽ được Bộ Tài chính bổ sung thêm hoặc thu hồi kinh phí nếu thực hiện dư.
 
Chính phủ khuyến khích UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố chí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện cách ly y tế và các chế độ phòng, chống dịch theo quy định (phần ngân sách địa phương đảm bảo) và sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19.
 
 
Nguyễn Dung
Tuần tra suốt đêm, tổ công tác 363 tạm giữ xe tải ‘giao hàng’ sau 18h

Tuần tra suốt đêm, tổ công tác 363 tạm giữ xe tải ‘giao hàng’ sau 18h

Tối 28-7, tổ công tác 363 - Công an quận 11, TP.HCM tuần tra địa bàn, xử lý người vi phạm chỉ thị 16, người ra đường sau 18h. Một tài xế xe tải đã bị lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết.
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao