Cổ đông nhận 99% cổ tức sau khi Nhựa Bình Minh phân phối lợi nhuận năm 2020

16:54 07/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chỉ giành 1% cổ tức để trích thưởng, Nhựa Bình Minh quyết định phân phối hết lợi nhuận năm 2020 cho cổ đông.

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) đã trình cổ đông bản kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2020 và quyết định chi ra hơn 517 tỷ đồng tương đương 99% lợi nhuận đạt được.
 
Bên cạnh đó, 1% lợi nhuận còn lại tương ứng với giá trị hơn 5 tỷ đồng sẽ được trích thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát. Như vậy, lợi nhuận của năm trước đã được Nhựa Bình Minh phân phối hết vào hoạt động cổ tức và trích thưởng.

Cổ đông nhận 99% cổ tức sau khi Nhựa Bình Minh phân phối lợi nhuận năm 2020 - ảnh 1
Nhựa Bình Minh dành 517 tỷ đồng để chi trả cổ tức và hơn 5 tỷ đồng để trích thưởng năm 2020 

Cổ tức trong năm 2020 được Nhựa Bình Minh tạm ứng cho cổ đông bằng 2 đợt tiền mặt. Cụ thể, đợt 1 tỷ lệ là 28,4%, đợt 2 tỷ lệ 20% và dự kiến số còn lại sẽ phân phối trong đợt 3 tỷ lệ là 14,8% sau khi đã được ĐHCĐ thông qua.
 
Nhận thấy, trong năm 2020 tình hình kinh doanh của công ty Nhựa Bình Minh phát triển khá thuận lợi, doanh thu thuần đạt 4.686 tỷ đồng tăng 8%, lợi nhuận so với cùng kỳ tăng 23,6% đạt trên 522 tỷ đồng.
 
Trong năm 2021, dự kiến doanh thu của Nhựa Bình Minh lần lượt tăng 10,6%% và 0,08% đạt ở mức 5.200 tỷ đồng, sau thuế sẽ là 523 tỷ đồng so với năm 2020.
 
Cổ đông nhận 99% cổ tức sau khi Nhựa Bình Minh phân phối lợi nhuận năm 2020 - ảnh 2
 
Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 tăng 10,6% lên 5.200 tỷ đồng
 
Bên cạnh đó, Doanh nghiệp này còn dự kiến chi 268 tỷ đồng cho các dự án đầu tư trong năm 2021.
 
Tâm Phạm