Cổng dữ liệu quốc gia DATAGOV: Tháo nút thắt để cùng khai thác tài nguyên số

10:50 | 01/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiều 31/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu Cổng dữ liệu quốc gia - điểm đầu mối để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, cung cấp thông tin, chia sẻ và khai thác dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.