Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng quý 1

08:00 29/04/2018

(DNVN) - Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố doanh thu quý I/2018 đạt gần 906 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo tài chính quý I/2018 mới được công bố, doanh thu của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đạt 905,8 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 148 tỷ đồng, giảm 6,7% so với quý I/2017.

Trong đó, doanh thu từ NPK các loại đạt trên 658 tỷ đồng, đóng góp khoảng 73% doanh thu trong kỳ. Sản lượng bán NPK đạt 152.557 tấn. Doanh thu từ mặt hàng phân lân các loại đạt gần 236 tỷ đồng, chiếm 26% doanh thu. Phần còn lại là doanh thu từ Axit và các sản phẩm khác. NPK cũng là mặt hàng mang lại phần lớn lợi nhuận gộp trong kỳ cho công ty (111,4 tỷ đồng).

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế gần 40 tỷ đồng quý 1 - ảnh 1
Cơ cấu doanh thu từ các sản phẩm của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao quý I/2018.

Doanh thu từ tài chính trong quý I không đáng kể. Còn chi phí tài chính – chủ yếu là chi phí lãi vay – hơn 12,6 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Theo báo cáo tài chính, tính đến hết quý I/2018 tổng nợ phải trả của công ty là 1.611 tỷ đồng, tăng 118 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 74 tỷ đồng, lên mức 958 tỷ đồng. Còn vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 58 tỷ đồng, cũng tăng 13 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Kết quả, riêng trong quý I, Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo lãi trước thuế 39,63 tỷ đồng, mới thực hiện được 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,7 tỷ đồng, giảm sút 28% so với cùng kỳ.  

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao.

Ngày 24/06/1962: Công ty chính thức đi vào sản xuất

Ngày I/3/2012: ổ phiếu của Công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có đại lý kinh doanh phân phối sản phẩm của công ty.

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tin nổi bật

Đọc thêm

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao