Công ty Thủy điện Ialy: Chúc mừng năm mới - Xuân Quý Mão 2023

Hằng Thu 10:00 | 06/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Thủy điện Ialy là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), công ty đảm nhận quản lý, vận hành 3 nhà máy trên bậc thang sông Sê san với tổng công suất 1.080MW, sản lượng điện bình quân năm 5 tỷ 310 triệu kWh.