Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Kon Tum bế mạc, đưa ra đột phá chiến lược

Ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Yên Bái, Kon Tum đã bầu nhân sự và đưa ra đột phá chiến lược trong mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2020-2025.

Yên Bái và 3 đột phá chiến lược xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững
 
 Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2020-2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 
Sau ba ngày làm việc, chiều 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.
 
Đại hội đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025, nằm trong nhóm tỉnh hàng đầu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
 
Cụ thể, 3 đột phá chiến lược được xác định là:
 
Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyền lực.
 
Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.
 
Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển.
 
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người.
 
Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu là Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
 
Kon Tum chú trọng đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI khai mạc ngày 23/9 đã xác định nhiệm vụ của tỉnh là mở rộng vùng đất dược liệu, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong chế biến gắn với thị trường tiêu thụ, để phát triển kinh tế xã hội theo chiều hướng nhanh và bền vững.
 
Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, các đại biểu nhận định, kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, chưa đồng bộ. Việc huy động nguồn lực để đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài.
 
Kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển chậm, chưa xây dựng được các hợp tác xã kiểu mới quy mô lớn. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Một số tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được phát huy đúng mức, nhất là tiềm năng về du lịch và dược liệu. Nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 
 Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TTXVN.
 
Về nhiệm, vụ giải pháp cho giai đoạn 2020-2025, Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy Kon Tum đã có các nghị quyết chuyên đề, chú trọng tái cơ cấu đồng bộ kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Tăng sức cạnh tranh, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Lĩnh vực đột phá là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình…
 
Sáng 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
 
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Dương Văn Trang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.
 


 
 Minh Hoa (T/h)
 
 

Tin nổi bật

Đọc thêm