Dân phe vé tập trung thu mua vé Táo quân 2021 rồi bán lại để ăn chênh lệch

14:48 | 27/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hàng chục dân phe vé tập trung phía ngoài địa điểm ghi hình Táo quân 2021 để thu mua rồi bán lại vé để ăn chênh lệch. Vị trí gần sân khấu được chào bán cả chục triệu đồng/cặp.