Đẩy nhanh tiến độ thi công Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và Quảng Trạch – Dốc Sỏi 

Đẩy nhanh tiến độ thi công Đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và Quảng Trạch – Dốc Sỏi 

Sáng ngày 21/1/2022 tại Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đã có cuộc họp điều độ nhằm đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch – Vũng Áng và Quảng Trạch – Dốc Sỏi. Chủ trì cuộc họp về phía CPMB có Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB và các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn giám sát.