Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu?

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu?

Giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà đầu tư. Vì vậy, tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu giúp nhà đầu tư cần đưa ra các quyết định chuẩn xác và giảm thiểu được rủi ro trong đầu tư.


Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch không thể nóng vội

Thủ tướng Chính phủ: Quy hoạch không thể nóng vội

Thủ Tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành duyệt quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh trong năm 2022, tuy nhiên lưu ý không thể nóng vội, phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Góc nhìn chuyên gia: Sóng có thể đến từ vĩ mô, ngành hưởng lợi, bắt bài đội lái trong 'sóng nhân tạo' là điều ảo tưởng

Góc nhìn chuyên gia: Sóng có thể đến từ vĩ mô, ngành hưởng lợi, bắt bài đội lái trong 'sóng nhân tạo' là điều ảo tưởng

Theo ông Phạm Lưu Hưng, trong lĩnh vực chứng khoán có những con sóng do yếu tố vĩ mô, một số ngành được hưởng lợi chứ không có yếu tố tạo lập. Đối với những con sóng nhân tạo có yếu tố 'tát nước theo mưa' thì những NĐT đòi bắt bài được đội lái là điều ảo tưởng.