Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2

09:20 13/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 trong tháng 04/2021

 Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 393/CĐ-TTg 29/3/2021 về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500kV mạch 3, Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực để hoàn thành đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 trong tháng 04/2021.

 
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV  Dốc Sỏi – Pleiku 2 - ảnh 1
                                   Mạch 3 đường dây 500kV đi qua Đại Lộc - Quảng Nam
 
Theo CPMB, tính đến cuối tháng 3/2021, đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đã đào móng 428/429 vị trí; hoàn thành đúc móng 428/429 vị trí; hoàn thành dựng cột 422/429 vị trí; kéo dây 90 /128 khoảng néo. Các vị trí còn lại do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.  Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến còn lại  của dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 trước ngày 15/04/2021.
 
Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV  Dốc Sỏi – Pleiku 2 - ảnh 2
                            Ban quản lý dự án thăm hỏi động viên đơn vị thi công
 
Để hoàn thành và đóng điện dự án trong tháng 04/2021, CPMB yêu cầu các nhà thầu xây lắp huy động nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị, phối hợp với CPMB đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với các nhà thầu cung cấp cột thép phải cung cấp các thanh cột, chi tiết thiếu trong vòng 1 tuần cho nhà thầu thi công.
                                                                                         Minh Huệ