Đề nghị thẩm định dự án Nghị định giảm lệ phí trước bạ ô tô nội địa

09:14 | 17/06/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 7164/BTC-CST kèm hồ sơ dự án Nghị định gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến thẩm định về dự án Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trước khi trình Chính phủ.

Theo đó, ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ là giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Đề nghị thẩm định dự án Nghị định giảm lệ phí trước bạ ô tô nội địa - ảnh 1
Sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Nguồn: Bộ Tài chính.
 Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án Nghị định của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 5/6/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định và có công văn số 6797/BTC-CST gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Hiệp hội, doanh nghiệp, đồng thời đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Tài chính để lấy kiến các tổ chức, cá nhân về dự án Nghị định. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Được biết, ngày 17/6/2020, Bộ Tư pháp sẽ họp hội đồng thẩm định dự án Nghị định.

Theo dự thảo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu (không giảm mức thu LPTB từ lần thứ 2 trở đi) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 01/01/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.