Đo lường - công cụ thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh

07:00 | 27/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự tiến bộ vượt bậc của KHCN, đột phá của CMCN 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng. Xu hướng đầu tư cho các hoạt động sản xuất thông minh, xây dựng Chính phủ điện tử, công nghiệp và nông nghiệp thông minh… đã và đang trở nên phổ biến, trong đó không thể không nhắc đến vai trò của đo lường.