Đo lường y tế - công cụ quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Theo VietQ 11:37 | 22/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, để kiểm soát dịch bệnh thì đo lường trong y tế là công cụ quan trọng trong điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời thúc đẩy tính chính xác cho kết quả xét nghiệm.