Ông Nguyễn Mai Long làm Chủ tịch HĐQT Louis Capital

Ông Nguyễn Mai Long làm Chủ tịch HĐQT Louis Capital

Hiện ông Nguyễn Mai Long đang giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Louis bao gồm Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, Chủ tịch HĐQT CTCP Sametel và Chủ tịch Louis Capital.
Bamboo Capital muốn tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Bamboo Capital muốn tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng

Ngoài các kế hoạch tăng vốn và phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, lãnh đạo Bamboo Capital tiết lộ đang nghiên cứu về các dự án hydrogen và dự kiến triển khai trong năm sau.