Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm
CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN TƯ NHÂN VIỆT NAM GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY 13/10:

Doanh nhân Việt Nam cần bản lĩnh, sáng tạo và đồng hành cùng dân tộc

- 06:27 13/10/2020

Trong thư chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều gửi gắm: các Doanh nhân Việt Nam cần bản lĩnh, sáng tạo để vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng nền kinh tế quốc gia tự chủ, hùng cường.


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Chủ tịch Hội DNTNVN Nguyễn Trọng Điều tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ tiếp Đoàn doanh nhân tư nhân tiêu biểu của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam. 

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), PGS.TS Nguyễn Trọng Điều- Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới cộng đồng doanh nhân tư nhân trên cả nước. Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam xin trân trọng giới thiệu:
 
“Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), tôi xin thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam gửi đến các hội viên cá nhân, hội viên tổ chức thuộc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nói riêng và Doanh nhân tư nhân trên cả nước tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. 
 
Từ Đại hội VI, Đảng ta đã khởi xướng công cuộc Đổi mới và đề ra chính sách kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội VII, đặc biệt từ Hội nghị Trung ương 2 khóa VII (1992) kinh tế tư nhân đã được coi trọng và khuyến khích phát triển. Sau đó, các Đại hội IX, X, XI, XII, vấn đề phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục được quan tâm và từng bước hoàn thiện nhằm phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế. Cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể kinh tế tư nhân đã trở thành động lực quan trọng phát triển nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” đã xác lập vị trí và định hình sâu sắc hơn cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Tôi cũng tin tưởng rằng trong những nội dung nghị sự về phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, Đảng ta và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân và vị thế của doanh nhân tư nhân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn cách mạng mới.
 
Trong bối cảnh đó, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam ra đời, đã bước vào nhiệm kỳ công tác thứ II, mặc dù còn non trẻ nhưng đã sớm thể hiện được vai trò tập hợp, phát triển, cổ vũ, động viên đội ngũ doanh nhân tư nhân ra sức sáng tạo, cống hiến, góp phần thiết thực để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Khu vực kinh tế tư nhân tạo ra khoảng 42% GDP, 30% ngân sách Nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã trở thành tập đoàn lớn mạnh ở tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Thành công trên chính là kết quả nỗ lực không ngừng, kiên trì, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn của đội ngũ doanh nhân tư nhân – những chiến sĩ quả cảm, tràn đầy lòng yêu nước và nhiệt huyết trên mặt trận kinh tế. Ngoài phát triển doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân luôn thể hiện trách nhiệm cao với xã hội, đất nước. Điều này một lần nữa được thể hiện rõ nét qua sự đồng hành, chung sức của đội ngũ doanh nhân tư nhân cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra. Tôi hy vọng và tin tưởng, đội ngũ doanh nhân tư nhân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luôn vượt khó vươn lên với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, đồng hành cùng dân tộc.
 
Nhân ngày vui chung của cộng đồng Doanh nhân Việt Nam, tôi xin chúc tất cả đội ngũ Doanh nhân tư nhân Việt Nam: Sức khỏe, Hạnh phúc, Thịnh vượng”. 
 
 Toàn văn thư chúc mừng các doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) của Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. 
 
Cách đây 16 năm, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Lý do khiến ngày này được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam xuất phát từ sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc từ 75 năm về trước. Cụ thể, ngày 13/10/1945 – không lâu sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, kêu gọi giới công thương sát cánh cùng Chính phủ kiến thiết đất nước. Bức thư có đoạn: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”.
 
Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Ngày 09/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết khẳng định đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
 
Đến nay, sau 16 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định lấy ngày 13/10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” và 08 năm Nghị quyết 09-NQ-TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống đã tạo ra những thành quả to lớn. Việt Nam đã có một đội ngũ doanh nhân hùng hậu, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đồng hành cùng dân tộc. Họ chính là hững người đang đứng mũi chịu sào tại các doanh nghiệp- xương của nền kinh tế quốc gia, là đội ngũ quan trọng thực hiện xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước. 
 
Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, GS.TS Nguyễn Trọng Điều-Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng những người tâm huyết đã vận động thành lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Tâm huyết và nỗ lực của những người "khai sơn phá thạch" đã trở thành hiện thực khi Bộ Nội vụ có Quyết định 192/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam vào ngày 12/03/2013.
 
Ngày 6/4/2013, Đại hội thành lập Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại TP Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều được đại hội tín nhiệm rất cao bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư Nhân Việt Nam. Đến ngày 1/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã Quyết định số 797/QĐ-BNV  phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.  
 

Ban Chấp hành TW Hội Doanh Nhân Tư nhân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. 
 
Ngày 21/11/2018, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam (VPBA) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023). Một lần nữa, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều được Đại hội tín nhiệm rất cao bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. 
 

 Ban Chấp hành TW Hội DNTNVN nhiệm kỳ 2018-2023
 
So với các hội xã hội nghề nghiệp khác thì "tuổi đời" của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thuộc diện còn "non trẻ". Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm tập hợp, kết nối, hỗ trợ các doanh nhân tư nhân cũng như các doanh nghiệp tư nhân.
 
Tính đến nay, Hiệp Hội Doanh nhân Tư nhân đã có 16 đơn vị trực thuộc,  hàng ngàn hội viên cá nhân và hội viên tổ chức. Ngoài trụ sở chính của Trung ương Hội tại Hà Nội, Doanh nhân Tư nhân Việt Nam có văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và chi hội tại các tỉnh, thành phố. 
 
Nhằm hiến kế, tham mưu cho Đảng và Nhà nước các chính sách phát triển kinh tế tư nhân nói chung và phát triển đội ngũ doanh nhân tư nhân nói riêng, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã tổ chức "Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ nhất", "Diễn đàn doanh nhân tư nhân hiến kế" và nhiều hoạt động thiết thực khác, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm tới dự, lắng nghe, chỉ đạo và đánh giá cao.
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và các doanh nhân tư nhân tiêu biểu. 
 
Dưới sự chỉ đạo, tận tâm của PGS.TS Nguyễn Trọng Điều cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Hội Doanh Nhân Tư nhân Việt Nam đang hàng ngày đổi mới, sáng tạo, thực hiện được nhiều hoạt động hỗ trợ, kết nối hiệu quả cho đội ngũ doanh nhân tư nhân; Xây dựng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam là ngôi nhà chung cho hàng triệu doanh nhân tư nhân nói riêng cũng như các doanh nghiệp kinh tế tư nhân nói chung; Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và mong ước của Nhân dân về một nền kinh tế tự chủ, hùng cường.      
Minh Hoa
 

Tin nổi bật

Đọc thêm