Doanh nghiệp 'đau đầu' giải bài toán thưởng Tết

Doanh nghiệp 'đau đầu' giải bài toán thưởng Tết

Dịch Covid-19 trong năm qua khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, không ít công ty vẫn cam kết sẽ cố gắng thưởng ít nhất một tháng lương cho người lao động.
Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số nhấn mạnh nền tảng số là giải pháp đột phá. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia cũng khẳng định muốn chuyển đổi số nhanh phải dựa vào nền tảng số. Song, quy định pháp luật, thể chế cho nền tảng số hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi đó đây là cơ sở để thúc đẩy kinh tế số phát triển, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
Hành trình từ giảng đường đến thương trường của một số Doanh nhân Việt xuất thân là nhà giáo

Hành trình từ giảng đường đến thương trường của một số Doanh nhân Việt xuất thân là nhà giáo

Nghề giáo từ xưa đến nay luôn được xã hội trân trọng tôn vinh là nghề cao quý. Ở những thời kỳ đất nước khó khăn, nhiều thầy, cô ngoài dạy học còn phải vật lộn với những nghề “tay trái”. Trong quá trình đó, không ít thầy cô đã vươn lên trở thành những Doanh nhân thành công, nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam.